בדף זה מאוגד המידע האוסר חיסונים בכפייה - לחיילים

*תקף כמובן גם לאזרחים

  הסכמה מדעת + קוד נירנברג

הנ"ל אוסרים חוקית לכפות כל הליך רפואי ללא הסכמת המטופל

כגון: בדיקה רפואית, תרופה, בדיקה, חיסון ועוד

 050-3822383    אושרה: יו"ר עמותת חיסונים בחירה מושכלת 

טופס סירוב חיסון

מה אומרים למי שכופה חיסון

:טופס של משרד הבריאות

סכנת תופעות לאחר חיסון

145.png

 052 - 72 11 601  גלי לוסי

שלחו הודעה לווצאפ

Via WhatsApp message

My Channel