תחזית בחירות ארצות הברית 2016

תרמית בחירות טראמפ02.png
תרמית בחירות טרמפ1.png

תחזית ישראל

009.jpg
חדש 30.5.jpg
148.jpg
001.jpg

28.3.2019

007.jpg
006.jpg

ניקוי כדור הארץ לקראת כניסת עידן הדלי

שנים  1971-2023

 כאשר 27 שנים ראשונות: בין 1971-1998 של טכנולוגיה, המצאות וסגירת מעגלים

ו 25 שנים אחרונות: המשך המצאות, ידע' המון רוחניות וחשבון נפש ועשיית סדר חדש בעולם

 

שנים 2024-2076

כאשר 27 שנים ראשונות: בין 1998-2023 של משוב, סדר אזרחי עולמי, אחריות קהילתית והתחזקות

ו 25 שנים אחרונות: של קהילה, אחריות, איחוד ,ידע וגילויים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתוך ספרי  - העתיד

אנו נמצאים בשנים של עשיית סדר עולמי במהלך 52 השנים:  1971-2023

 אלו שנים של תיקון וסיום הישן, עשיית צדק, הכוח שב לאזרחי העולם באמצעות כאוס עולמי

הבריאה מעלה לשלטון רודנים, על מנת לפגוע בחופש הביטוי וזכויות האדם, ליצור הרס, טרור, מלחמה, על מנת לאמלל את האזרחים ולעורר אותם למרוד ולהשיב את הכוח אליהם

גם נגד כוחן העצום של רשתות חברתיות שיקרסו, הכל לקראת יצירת סדר אזרחי חדש שיטיב עם כולם

.כוח הממון הגברי, גרם להרס: התחממות גלובלית, הנדסת אקלים, הדברה, אסונות טבע ואקלים.

 משנת 2025 שנת האור נכנסת, שלום עולמי יחל מישראל ויתפשט בעולם ושפע וצמיחה לכולם העולם

 'תחילתה של כל בריאה חדשה -  מחייבת כאוס תחילה".. מתוך ספרי 'בריאה אלוהית'

מתוך ספרי - עידן הדלי

אנו יוצאים מעידן הדגים הגברי, הכוחני שגרם לנזק עולמי ונכנסים לעידן הדלי הנשי, המתקן והרוחני

 אנו במעבר בין עידנים: מעידן הדגים = כוח יחדני בשליטה גברית

אל עידן הדלי = כוח קהילתי בהנהגה נשית

 

קרני עידן הדלי האירו כבר בשנת 1638. העידן הדלי יחל רשמית בשנת 2106-4212

משנת 2025 תחל שנת האור שתביא עימה שלום עולמי שיחל בישראל, שפע, צמיחה, אחווה, ערבות הדדית, מודעות, תובנות, רוחניות בשיאה. כדור הארץ בדרך להיהפך לגן עדן עלי אדמות בעידן הדלי

. נשים תצעדנה לשלום עולמי תחת ממשלה גלובלית אחת בהנהגה נשית. עידן הדלי מתאפיין בגילוי צדק ועשיית צדק, רוחניות ענפה, ריפוי ואיחוי ההרס, טכנולוגיות תעופה -מזל האויר

. עד תחילת דתות יתחלפו באמונה חופשית. ביקום אין דת - אלא אמונה

קראו ספריי

   

2547.jpg