הספר: מסרים מקלפי מיסטי

.הספר מכיל 52 מסרים, בכל עמוד מסר עם מספר.
הספר כולל הסבר איך לקבל מענה לשאלות 

גב כרטיס ללא שמי.jpg
גב11.jpg
קלף 6.jpg
קלף 48.jpg
כריכה קדמית קלפי מיסטי 15.7.2021.jpg
עידן הדלי- גלי לוסי 01.jpg
העתיד- כריכה- גלי לוסי.jpg
בריאה- קדמית גלי לוסי.jpg