הצהרה משפטית

על ידי רכישת יעוץ מגלי לוסי, אני מבין ומסכים להלן

 

  • אני בגיל 18 ומעלה.

 

  • העצות שאקבל מגלי לוסי אינן מחליפות יעוץ מאנשי מקצוע בנושא משפטי, פיננסי, בריאותי, רפואי, פיזי,

נפשי או פסיכיאטרי. לכן לפני קבלת החלטות בחיי - אני אסתמך אך ורק על עצותיהם של אנשי מקצוע אלו

 

  • כל יעוץ מגלי לוסי ניתן לצורכי בידור בלבד, כפוף לפרשנות שלי ואני לוקח אחריות מלאה על בחירותיי ופעולותיי

וגלי לוסי לא תישא באף אחריות עליהם

 ​

Legal Disclaimer

BY PURCHASING A SESSION, I UNDERSTAND AND AGREE TO THE FOLLOWING:

 

  • I am 18 years of age or older.

  • The advices I receive from Gali Lucy are not intended to replace professional legal, financial, healthcare, medical, physical, mental, or psychiatric advice, and hence, prior to making any decisions, I will solely rely on the advices from these professionals.

  • Any session I receive from Gali Lucy is subject to my own interpretation and I take full responsibility for my life's choices, free will, and actions. Gali Lucy will not be held responsible for any decisions or actions taken by me.

  • For legal reasons, all sessions with Gali Lucy are provided for entertainment purposes only and no guarantees are implied or stated.​