top of page

מוסיקה לרגיעה וריפוי

Relaxation & Healing Music

Work / Yoga

לעבודה / יוגה

Meditation

למדיטציה

By Chakra

צהוב- בטן- רגשות

סגול- בין הגבות - אינטואיציה

כל 7 הצ'קרות

:לפי צ'קרות

 כתום- איבר המין- תשוקה

אדום- עצם זנב- הישרדות

כחול - גרון- תקשורת

כל 7 הצ'קרות

ירוק- לב- חמלה

לבן- קודקוד- כתר, תודעה